Informatietechnologie
nog eens goed uitgelegd

Taal

English: This website is written in Dutch. If you do not read Dutch well, you can use the translate function of your browser to translate the page into the language of your preference. This website was made in such a way that translation should be fairly straightforward.

Waarom in het Nederlands?

Deze website is geschreven in het Nederlands, omdat Nederlands de taal is waarin ik me het gemakkelijkst uitdruk. Nu snap ik dat niet iedereen Nederlands kan lezen en dat ik daarmee wellicht mijn doelgroep beperk. Een alternatief zou kunnen zijn om artikelen in het Engels te schrijven, echter wat er dan gebeurt is dat de kwaliteit van mijn artikelen degredeert simpelweg door het feit dat er in elke vertaling informatie verloren kan gaan. Ik zou dan denken in het Nederlands en schrijven in het Engels en daarmee verliest het geschreven werk kwaliteit. Naar mijn mening is het didactisch gezien ook niet verstandig om iets uit te leggen in een taal die niet je moedertaal is, omdat dit onnodig moeilijkheden in het formuleren van zinnen oplevert. Daarnaast is het zo dat de meeste bezoekers van mijn website niet Engels als moedertaal hebben en dan dus wederom een vertaalslag moeten maken van het Engels naar de taal die zij het gemakkelijkst lezen. Ik denk dat de combinatie van schrijven in een taal die niet je moedertaal is, en daarna dat de bezoeker leest in een taal die niet zijn of haar moedertaal is, ervoor zorgt dat de boodschap dusdanig "beschadigd" raakt dat de inhoud verloren kan gaan.

Ik ben daarom van mening dat ieder zou moeten kunnen doceren in zijn of haar moedertaal en zou moeten kunnen studeren in zijn of haar moedertaal.

Uiteraard levert bovenstaande mening een uitdaging op, omdat er veel verschillende moedertalen zijn, maar dat probleem kunnen we door computers laten oplossen. Als we onze computers nu leren hoe ze goed moeten vertalen, dan zou het in theorie niet meer uitmaken in welke taal we schrijven of lezen, want de computer kan de tekst aanpassen. Goed, ik realiseer me dat computers wellicht nog niet zo ver zijn dat alle vertalingen perfect zijn, maar laten we hen niet de mogelijkheid tot leren ontnemen, door alles in het Engels (of een andere taal) te gaan schrijven. Ten eerste ontneem je de computer de mogelijkheid om te leren vertalen, ten tweede reduceer je de kwaliteit van je werk (zie hierboven), en ten derde maak je het voor je studenten extra moeilijk om je uitleg te begrijpen. Vooral dat laatste kan niet de bedoeling zijn van goede educatie.