Informatietechnologie
nog eens goed uitgelegd

Waarom

Als docent merk ik met regelmaat dat mijn studenten eigenlijk best prima werk kunnen opleveren (ze doen de juiste dingen), maar ze kunnen soms niet goed uitleggen waarom het de juiste dingen zijn.

Veelal zijn mijn studenten vaardig in het vertonen van het juiste gedrag, maar vaak is dat nagedaan van een goed voorbeeld en de beargumentatie daarbij ontbreekt. Met nieuwe vormen van onderwijs waarin docenten geen centrale kennisoverdracht meer doen is dit eigenlijk ook wel een logische gevolg. Voorheen deed de student de docent na en dan was het goed. Nu doet de student een filmpje van internet na en dan is het goed, of niet want de docent denkt er anders over.

Leren van je eigen fouten

Op zich is het natuurlijk goed dat er verschillende aanpakken zijn om een doel te bereiken, maar dan is het essentieel dat de gekozen aanpak onderbouwd kan worden. Onderbouwen is belangrijk om collega's te overtuigen teneinde te zorgen dat we bij samenwerking ook hetzelfde maken, maar tevens om zelf van te leren als er later toch wat verkeerd gaat. Leren van je eigen fouten blijft toch de meest effectieve manier om te leren. Veelal kiest een student niet bewust, hij of zij zoekt op internet naar een bron en kiest die bron die bovenaan komt in de zoekresultaten. Als dan de opdracht succesvol gemaakt kan worden door de bron na te doen, dan was de bron blijkbaar correct. Het resultaat van deze werkwijze is dat het kiezen gedaan is door de zoekmachine, en de student kan vervolgens niet toelichten waarom hij of zij gekozen heeft voor deze aanpak.

Gebrek aan duiding

Als de bron die bovenaan komt in de zoekresultaten dan expliciet zou uitleggen waarom bepaalde keuzes gemaakt worden, dan zou de student deze uitleg kunnen overnemen, maar vaak gebeurt dat ook niet. De meeste bronnen leggen uit wat X is, en hoe je X moet gebruiken. Als de bron een tutorial is, dan wordt de behandelde werkwijze meestal gepresenteerd als 'de enige correct wijze' en er wordt geen argument toegevoegd of een alternatief besproken. Dat is wellicht handig als ik als beroepsuitvoerder snel een oplossing wil voor mijn probleem, maar niet zo handig als ik een student ben en probeer een nieuwe theorie of vaardigheid eigen te maken. Zoals mijn collega Alexander zegt "Het ontbreekt in de instructie vaak aan duiding.", waardoor de student niets anders kan dan de instructie volgen, zonder na te denken over alternatieven.

Daarom

Op deze website schrijf ik artikelen waarbij ik uiteraard, net als andere bronnen, toelicht wat het is, en ook hoe je het zou kunnen gebruiken. Meestal presenteer ik het 'hoe' als de manier waarop ik het zelf zou doen. Het idee daarbij is dat ik dan ook toelicht waarom ik het zelf zo zou doen. De lezer kan dan zelf bepalen of hij of zij het met mijn argumenten eens is en mijn werkwijze al dan niet nadoen. Het gevolg hiervan is dat mijn artikelen dus ook niet langer de enige echte dogmatische waarheid proberen te presenteren, alle onderdelen van mijn artikelen staan open voor een goed onderbouwde discussie. Ben je mijn student of collega en ben je het niet eens met mijn artikelen, zoek me dan vooral eens op. Kopje koffie/thee erbij?