Informatietechnologie
nog eens goed uitgelegd

Welkom

Welkom op mijn website waarop ik artikelen schrijf over verschillende onderwerpen in de informatietechnologie. Als docent valt het me op dat ik dezelfde onderwerpen vaak meerdere keren vertel of uitleg en heb daarom besloten om deze dingen eens op te schrijven.

acceptatietest

softwareontwikkeling | validatie

De laatste test voordat het informatiesysteem opgeleverd wordt aan de opdrachtgever.

acceptatietestplan

softwareontwikkeling | analyse

Een vooraf opgesteld plan voor het naderhand uitvoeren van een acceptatietest.

bronvermelding

algemeen | professionele vaardigheden

Het in je eigen tekst op systematische wijze opgeven van gebruikt bronmateriaal.

conceptueel model

softwareontwikkeling | analyse

Een statische, schematische weergave van het idee van de structuur van een informatiesysteem.

klassendiagram

softwareontwikkeling | ontwerp

Een schematische weergave van de structuur van een informatiesysteem dat opgedeeld is in klassen.

lagenarchitectuur

softwareontwikkeling | ontwerp

Een opbouw voor een informatiesysteem bestaande uit meerdere op elkaar gestapelde lagen, elk met hun eigen verantwoordelijkheid.

normaliseren

datawetenschap | voorbereiding

Het in gelijke eenheden omzetten van data.

objectoriëntatie

softwareontwikkeling | realisatie

Het idee dat software gestructureerd dient te worden aan de hand van verschillende soorten objecten, die tevens objecten in de echte wereld vertegenwoordigen.

overerving

softwareontwikkeling | ontwerp

Het idee dat een groep klassen hun overeenkomstige onderdelen specificeren op een gedeelde centrale plek.

reflecteren

algemeen | persoonlijke ontwikkeling

Een manier om te leren van eerder gemaakte fouten door de rust te nemen en de situatie nog eens te overwegen.

servicesmodel

infrastructuur | ontwerp

Een conceptuele, schematische weergave van hoe de diensten in een netwerk met elkaar samenwerken.

SOLID

softwareontwikkeling | realisatie

Een set van principes die softwareontwikkelaars stimuleert in discussie te gaan over hoe de software ontworpen dient te worden.

unit-testen

softwareontwikkeling | realisatie

Het geautomatiseerd testen van een deel van de software in een gecontroleerde omgeving.

use-casediagram

softwareontwikkeling | analyse

Een schematische weergave van de functionaliteiten in een informatiesysteem en de gebruikers die geautoriseerd zijn om deze functionaliteiten te gebruiken.